پیامک پیشخوان

سامانه پیام کوتاه و سرویس های ارزش افزوده

شنبه 26 آبان 1397

انواع سطوح کاربری و لیست امکانات هر سطح

کاربران این سامانه در سه سطح مدیریت استانی، مدیریت دفتری و کاربر عادی طبقه بندی میشوند. هر کاربر بر اساس اینکه در کدام سطح قرار دارد میتواند از امکانات همان سطح استفاده نماید. در جدول زیر امکانات هر یک از سطوح قابل مقایسه میباشد.

امکانات سامانه

کاربر عادی

کاربر دفتری

کاربر استانی

خرید و افزایش اعتبار بصورت الکترونیکی

دارد

دارد

دارد

خرید خط اختصاصی

دارد

دارد

دارد

به اشتراک گذاری خطوط بین کاربران زیرمجموعه

مالک خط

مالک خط

مالک خط

تعریف کاربر و مدیریت کاربران

 

دارد

دارد

انتقال اعتبار به سایرین (کاربران زیرمجموعه)

 

دارد

دارد

کارشناسی پیام های ارسالی کاربران زیرمجموعه

 

دارد

دارد

ارسال با سرشماره های مختلف

دارد

دارد

دارد

مدیریت تعرفه ارسال کاربران زیرمجموعه

 

دارد

دارد

خرید امکانات

دارد

دارد

دارد

ارسال پیامک تکی

خرید اختیاری (رایگان)

خرید اختیاری (رایگان)

خرید اختیاری (رایگان)

ارسال پیامک گروهی

خرید اختیاری

خرید اختیاری

خرید اختیاری

ارسال پیامک نظیر به نظیر

خرید اختیاری

خرید اختیاری

خرید اختیاری

ارسال پیامک منطقه‌ای

خرید اختیاری

خرید اختیاری

خرید اختیاری

ارسال پیامک منطقه‌ای سنی

خرید اختیاری

خرید اختیاری

خرید اختیاری

ارسال پیامک منطقه‌ای بر اساس تاریخ تولد

خرید اختیاری

خرید اختیاری

خرید اختیاری

ارسال پیامک منطقه‌ای جنسی

خرید اختیاری

خرید اختیاری

خرید اختیاری

ارسال پیامک منطقه‌ای براساس پیش شماره

خرید اختیاری

خرید اختیاری

خرید اختیاری

ارسال پیامک منطقه‌ای ویژه (ترکیبی)

خرید اختیاری

خرید اختیاری

خرید اختیاری

دفترچه تلفن شخصی

خرید اختیاری

خرید اختیاری

خرید اختیاری

ارسال بصورت زمانبندی شده

دارد

دارد

دارد

ارسال بصورت دسته بندی شده

دارد

دارد

دارد

مشخص نمودن نحوه دریافت پیام توسط گوشی

دارد

دارد

دارد

صندوق پیامک های ارسالی

دارد

دارد

دارد

انصراف از ارسال

دارد

دارد

دارد

وضعیت پیام های ارسالی

دارد

دارد

دارد

صندوق پیامک های دریافتی

مالک خط

مالک خط

مالک خط

پاسخگوئی خودکار به پیامک ورودی

مالک خط

مالک خط

مالک خط

انتقال پیامک ورودی بر روی موبایل

مالک خط

مالک خط

مالک خط

انتقال پیامک ورودی بر روی صندوق پستی (Mail Box)

مالک خط

مالک خط

مالک خط

اتصال به Microsoft Outlook و Microsoft SharePoint

مالک خط

مالک خط

مالک خط

استفاده از وب سرویس (Web service)

دارد

دارد

دارد

تغییر کلمه عبور خود

دارد

دارد

دارد

سایت و بنر اختصاصی (دامین اختصاصی)

 

 

خرید اختیاری

سایت و بنر اختصاصی (دامین زیرمجموعه)

 

خرید اختیاری

خرید اختیاری

پشتیبانی تلفنی (مرکز تماس)

دارد

دارد

دارد